Quy trình Mở bán Picity High Park 1

Trang chủ » Quy trình Mở bán Picity High Park 1
14/12/2020 by Pi Groups

Quy trình Mở bán Dự án Picity High Park Ngày 06 Tháng 12 Năm 2020

Ngày 06/12/2020 tại Trung tâm Sự kiện và Triển Lãm White Palace, địa chỉ 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư PiGroup chính thức Mở bán tòa tháp Park 1 thuộc Dự án căn hộ Picity High Park.

Quy trình mở bán Căn hộ Picity High Park

Thiệp mời khách hàng tham dự mở bán Căn hộ Picity High Park

1. QUY ĐỊNH CẤP TÀI KHOẢN CRM.

– Tại sự kiện giới thiệu dự án Picity High Park việc cấp tài khoản trên CRM được sử dụng trong rổ hàng riêng và rổ hàng chung được quy định cụ thể như sau:

Mỗi Admin của từng đơn vị F1 được cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập trên hệ thống CRM để thực để xem rổ hàng trên toàn hệ thống (xem trên cả rổ hàng riêng và chung)

Đại diện mỗi Đơn vị được cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập trên hệ thống CRM chỉ dùng để xem rổ hàng (xem trên cả rổ hàng riêng và chung)

2. QUY ĐỊNH CHUNG TRONG NGÀY GIỚI THIỆU PARK 1.

Trong rổ hàng chung mỗi tài khoản booking sản phẩm, mỗi Admin của từng Đơn vị F1 được phép booking tối đa 5SP/tại mỗi thời điểm.

Với các trường hợp chuyển cọc thành công: Hệ thống sẽ được cập nhật “thuộc tính” chuyển cọc thành công vào mã sản phẩm tương ứng trên rổ hàng (dành cho khách hàng đã ký Phiếu đăng ký thông tin (ĐKTT) tại đơn vị liên kết).

Khách hàng không chuyển cọc thanh toán đúng hạn, sẽ không ghi nhận ráp căn thành công.

Trong Phiếu đăng ký thông tin, hệ thống sàn phải ghi rõ họ tên NVKD và Đơn vị giao dịch.

Đề nghị Đơn vị tuân thủ theo quy trình ráp căn chuyển cọc dưới đây, đơn vị nào không thực hiện đúng theo quy trình đã thống nhất này và để xảy ra sai sót thì tự chịu toàn trách nhiệm đối với rủi ro giao dịch với Khách hàng.

3. QUY TRÌNH CHUYỂN CỌC RÁP CĂN RỔ HÀNG RIÊNG TỪNG SÀN F1

Quy trình chuyển cọc Park 1 Căn hộ Picity High Park

Quy trình chuyển cọc Park 1 Căn hộ Picity High Park

4. QUY TRÌNH CHUYỂN CỌC RÁP CĂN RỔ HÀNG CHUNG TOÀN HỆ THỐNG

Quy trình chuyển cọc Park 1 Căn hộ Picity High Park

Quy trình chuyển cọc Park 1 Căn hộ Picity High Park

5. THỜI GIAN ĐỂ KHÁCH HÀNG RÁP CĂN ƯU TIÊN 

Thời gian cụ thể cho từng ưu tiên như sau:
– 7h: Nhận giỏ hàng từ Chủ đầu tư, ghi nhận thông tin Sàn/TBP và trưởng nhóm trên các phiếu đăng kí thông tin.
– 8h – 8h30: Khách hàng Ưu tiên 1 quyết định chọn căn.
– 8h35 – 9h05: Khách hàng Ưu tiên 2 quyết định chọn căn.
– 9h15 – 9h55: Khách hàng Ưu tiên 3 quyết định chọn căn trên giỏ hàng của từng sàn.
– 10h15: Chủ đầu tư sẽ thu hồi giỏ hàng riêng của từng sàn và gộp lại thành giỏ hàng chung cho toàn hệ thống.
– 10h30: Chủ đầu tư sẽ mở giỏ hàng chung các sàn chọn căn còn lại trên giỏ hàng chung.

Chia sẻ:
Từ khóa:
ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN.

  Intro Image

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

   TÊN*

   ĐIỆN THOẠI*

   EMAIL

   LỜI NHẮN